Pe tine cine te ajută?


Lasă că știm noi că de fapt îți place să te vaieți și să te victimizezi!! Hmmmm…. Evident că de la o vreme nu te mai vaieți și nici nu te mai „victimizezi” pentru că oricum nu are nici un rost, nu te aude nimeni, iar show-off nu îți place să faci! Dacă era pe…

Read More